اشتیاق آفتاب شیراز اوقات شرعی طلوع آفتاب

اشتیاق: آفتاب شیراز اوقات شرعی طلوع آفتاب غروب آفتاب اوقات شرعی 21 خرداد ماه افق شیراز

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی لباس زیردریایی که مانع غرق شدن می‌شود

یک محقق ژاپنی با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی، لباسی زیرآبی طراحی کرده است که با فراهم کردن اکسیژن، می تواند در زیر آب مورد استفاده بازدیدکنندگان قرار گیرد.

لباس زیردریایی که مانع غرق شدن می‌شود

لباس زیردریایی که مانع غرق شدن می شود

عبارات مهم : اختراع

یک محقق ژاپنی با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی، لباسی زیرآبی طراحی کرده است که با فراهم کردن اکسیژن، می تواند در زیر آب مورد استفاده بازدیدکنندگان قرار گیرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از اینهبیتت، یک طراح و مهندس مواد ژاپنی به نام “جون کامی” با استفاده از فناوری چاپ ۳ بعدی، یک دستگاه زیرآبی تنفسی اختراع کرده است.

وی با آینده نگری اوج آمدن سطح دریاها این لباس را تولید کرد و اعتقاد هست، در آینده ۳ میلیارد نفر در دنیا تحت تاثیر این پدیده قرار خواهند گرفت.

لباس زیردریایی که مانع غرق شدن می‌شود

این لباس چاپ سه بعدی موسوم به “Amphibio” هست. وی امید دارد این لباس می تواند به افرادی که در اثر اوج آمدن سطح دریاها در معرض خطر قرار می گیرند، کمک کند.

همچنین افرادی که در سطوح زیرین زمین فعالیت می کنند، می توانند از این لباس استفاده کنند.

یک محقق ژاپنی با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی، لباسی زیرآبی طراحی کرده است که با فراهم کردن اکسیژن، می تواند در زیر آب مورد استفاده بازدیدکنندگان قرار گیرد.

پیش بینی شده است است که تا سال ۲۱۰۰، دمای هوا به میزان ۳.۲ درجه سیلسیوس زیاد کردن یابد. این زیاد کردن دما منجر به زیاد کردن سطح آب دریاها خواهد شد و افرادی که در شهرهای ساحلی زندگی می کنند، در اثر این پدیده غرق خواهند شد.

این محقق ژاپنی اعتقاد هست، وجود “Amphibio” جهت نسل های آتی ما مهم است.

در ساخت این لباس از موجودات آبزی الهام گرفته شده است هست. روشی که این جانوران استفاده می کنند، به دام انداختن هوا هست. در محیط این دستگاه اکسیژن باقی می ماند و در عین حال “دی اکسید کربن” از بین بردن می شود.

لباس زیردریایی که مانع غرق شدن می‌شود

این لباس به یک ماسک نیز مجهز است.

نمونه اولیه این لباس به اندازه کافی “اکسیژن” تولید نکرد تا جوابگوی نیاز انسان باشد. گرچه “کامی” هنوز هم به اختراع خود امیدوار است.

یک محقق ژاپنی با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی، لباسی زیرآبی طراحی کرده است که با فراهم کردن اکسیژن، می تواند در زیر آب مورد استفاده بازدیدکنندگان قرار گیرد.

واژه های کلیدی: اختراع | اکسیژن | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

لباس زیردریایی که مانع غرق شدن می‌شود

لباس زیردریایی که مانع غرق شدن می‌شود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog